Meld hier uw milieu incidenten

CVM in het kort

Voor alle organisaties die op de High Tech Campus Eindhoven zijn gevestigd is één Milieuvergunning verleend door de gemeente Eindhoven. CVM is de vergunninghouder en beheert deze vergunning. Met behulp van het uitgeven van deelvergunningen aan bewoners op HTCE worden de verantwoordelijkheden uit de milieuvergunning doorgelegd naar de organisaties die op HTCE zijn gevestigd. Periodiek voert CVM audits uit om te borgen dat de diverse organisaties zich houden aan hun deelvergunning.

Deelvergunning

Bent u gevestigd of wilt u zich gaan vestigen op HTCE? Uw organisatie heeft dan waarschijnlijk een deelvergunning nodig.

Meer informatie
Milieu-incidenten

Hier leest u meer over het melden van milieu-incidenten op HTCE.

Meer informatie
HTCE-regels

Bent u gevestigd op HTCE dan gelden er (deel)vergunning voorschriften en andere regels op HTCE.

Meer informatie
Gevaarlijke Stoffen

Hier zijn de specifieke regels voor gevaarlijke stoffen op HTCE voor u samengevoegd.

Meer informatie

Om ervoor te zorgen dat alle bewoners op HTCE voldoen aan relevante milieu wet- en regelgeving heeft het bestuur een beleid opgesteld. Dit beleid kunt u hier downloaden.

De dagelijkse werkzaamheden van CVM worden uitgevoerd door de Milieucoördinator(en) HTCE.
Alle bewoners op de Campus betalen mee aan het algemeen functioneren van CVM.

Iedere organisatie die op HTCE is gevestigd, mag lid worden van CVM, ongeacht de milieueffecten van de organisatie. Het lidmaatschap van CVM is gratis! Als lid mag u onder andere stemmen over de begroting, de statuten en het Milieureglement van CVM.

Omdat CVM te maken heeft met Nederlandse wet- en regelgeving en de communicatie met het bevoegd gezag in het Nederlands moet plaatsvinden, is ervoor gekozen om alle officiële stukken Nederlandstalig uit te voeren.
Wilt u meer weten over CVM, neem dan vrijblijvend contact op met de Milieucoördinator(en) HTCE via cvm@hightechcampus.com.

Bestuur

CVM wordt bestuurd door drie leden. Voor de periode 1 januari 2024 tot 28 oktober 2025 bestaat het bestuur uit (besluit van de Algemene Leden Vergadering van 4 december 2023):  

  • A.M. Riesewijk, voorzitter; 
  • J.M.J. Triepel, secretaris;
  • I.P. Naus, penningmeester.

Stuur een email voor meer informatie naar:

cvm@hightechcampus.com