< Back to overview

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud. Niets van deze website mag verveelvoudigd of overgenomen worden, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van High Tech Campus Eindhoven via info@hightechcampus.com of marcom@hightechcampus.com.

High Tech Campus Eindhoven is niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

E-mail disclaimer

Onze e-mailberichten (inclusief bijlagen) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Het bericht mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd zonder toestemming van de afzender.