You are here: Events / Voorlichtingsmiddag | Cybersecurity & data protection

Training / Workshop
Mazars

E: university@mazars.nl

Language: Nederlands
Date: 07 Apr 2022
Time: 15:00 - 17:00
Entry fee: -

Location:

High Tech Campus Eindhoven

Register Now

In ons digitale tijdperk kent het technologische ecosysteem tal van vernieuwers. Digitale bedrijven moeten dynamisch reageren op opkomende marktkrachten en technologische trends. Daarnaast gaat er geen dag voorbij of de media maken melding van cybersecurityincidenten, datalekken en malware aanvallen.

De gevolgen van dergelijke incidenten kunnen verstrekkend zijn en variëren van uitval van bedrijfsprocessen, verlies van bedrijfswaarden tot datalekken. Ook in de onderlinge relaties tussen organisaties komt steeds meer de vraag: ‘Hoe veilig is mijn data?’ Beheersing van cybersecurityrisico’s en bescherming van data is voor uw organisatie van belang. Deze voorlichtingsmiddag organiseren wij op de inspirerende locatie van High Tech Campus in Eindhoven. Tijdens deze middag krijgt u van ons een update van veel voorkomende risico’s, wat u kan doen om risico’s te minimaliseren en ontwikkelingen rond IT-audit en cybersecurity en data protection.

Programma

14.30 uur | Ontvangst

15.00 - 15.05 uur | Start voorlichtingsmiddag

15.05 - 15.25 uur | Sessie 1: Praktijkvoorbeelden van veel voorkomende cybersecurityrisico’s
De cybersecurity specialisten van Mazars geven u inzage in de risico’s aan de hand van praktijkvoorbeelden. Deze risico’s zijn zij tegengekomen bij het uitvoeren van cybersecurity assessments en ethical hacking.

15.25 - 15.45 uur | Sessie 2: Best practices beheersing cybersecurity en data protection
In deze sessie worden aanbevelingen gedaan voor het minimaliseren van cybersecurity risico’s. Welke stappen kan het management van uw organisatie zetten om de gegevens beter te beschermen?

15.45 - 16.00 uur | Pauze

16.00 - 16.20 uur | Sessie 3: Update over de nieuwe NOREA IT auditverklaring
De scope van een jaarrekeningcontrole is te beperkt om een goed oordeel te geven over de inrichting en beheersing van IT. Echter groeit de behoefte naar een onafhankelijk oordeel hierover bij organisaties. Afgelopen maanden verschenen onder meer in het Financieel Dagblad artikelen over het nieuwe IT-auditverslag van de Nederlandse Orde van Register IT-auditors (NOREA), dat in deze behoefte kan voorzien. In deze sessie wordt inzage gegeven in de achtergronden van de IT-auditverklaring en welke onderwerpen hierbinnen worden behandeld.

16.20 - 16.30 uur  | Vragen en discussie

16.30 - 16.35 uur | Afsluiting

16.35 - 17.15 uur | Borrel

Receive the latest insights, news & events

Subscribe to our biweekly newsletter