< Terug naar overzicht

Werkvergunningen

Bij werkzaamheden op de Campus door derden is een werkvergunningprocedure van kracht. De werkvergunning wordt verstrekt door het 'Office Safety Permit'.

 

Informatie Safety Permit Office:
Email: werkvergunning-osp@hightechcampus.com
Telefoon: 088-5577606 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 08.30 -17.00 uur

Downloads:
U kunt de benodigde documenten hieronder downloaden en uw aanvraag via Facilitor indienen. Facilitor is via https://kfht.facilitor.nl/ te benaderen.

https://www.hightechcampus.com/uploads/images/foto-OPS.png#asset:30899:url

Download Dakvergunning - Dakinstructies

Download Procedure Grondverzet

Download Regels voor hijswerkzaamheden

Download Procedure Werkvergunningen

Download Vergunningsvoorschriften Milieu

Download Aanvullende Vergunning Brandgevaarlijk Werk

Vanaf 28 oktober 2021 kunnen verzoeken voor het uitschrijven van een vuurvergunning t.b.v. de gebouwen (anders dan Philips) gemaild worden naar het Security meldpunt, meldpunt.security@hightechcampus.com. Dit zal de doorlooptijd verkorten.

Download Aanvullende Vergunning Besloten Ruimte

Download Schakelvergunning

Download Gedragsregels Derden

Download Procedure Werkzaamheden aan Elektrische Installaties