You are here: Events / Webinar legal voor AI startups/scale-ups

Webinar legal voor AI startups/scale-ups

Technology
BG.legal

E: robijn@bg.legal

Language: Nederlands
Date: 06 May 2021
Time: 11:00 - 12:00
Entry fee: Gratis

Location:

Online

Register Now

Wanneer je als AI startup begint dan zul je vooral aandacht hebben voor je product of dienst. Dat moet goed zijn en daar zoek je kopers/opdrachtgevers voor. Dat is vaak nog niet het moment dat juridische aspecten de nodige aandacht krijgen.

Op een later moment komen dan toch vragen zoals hoe je knowhow met een intellectueel eigendomsrecht kunt beschermen, wat moet je regelen wanneer je data deelt, wat moet je regelen wanneer je personeel in dienst neemt of met ZZP’ers werkt, hoe bereid je je voor op investeringen door investeerders zoals VC’s, BOM, hoe ga je om met geldleningen door oprichters (‘convertible loan agreements’?), wat voor overeenkomsten moet je sluiten met opdrachtgevers, zijn er gedragscodes waar je bij AI rekening mee moet houden (‘Responsible AI’), etc.

In dit webinar wordt vanuit een aantal invalshoeken aandacht besteed aan juridische aspecten voor AI startups en scaleups. Dit zijn aspecten zoals Intellectuele Eigendom, Privacy, Contracten, Arbeidsrecht, Participatie en Financiering.

Tijdens dit webinar worden drie presentaties gehouden.

Receive the latest insights, news & events

Subscribe to our biweekly newsletter